BALIN BİLİNMEYEN FAYDALARI
TÜRKLER VE BAL
o Osmanlı toplumsal hayatı ve edebiyatında bal önemli bir yer
tutmaktadır.
 Özellikle Mevlevi kültüründe bal hemen her yerde 
kullanılmakta; tek başına, tatlandırıcı, ilaç veya macun olarak 
tüketilmektedir. 
 Divan edebiyatında ve halk şiirlerinde bal sıkça kullanılmış, 
atasözlerinde “lezzetli nesne” olarak bala yer verilmiştir.
o Fatih Sultan Mehmet döneminde Fatih Külliyesi misafirhanesine
gelen misafirlere her saat 150 dirhem bal hediye edilirmiş.
o Osmanlılarda arıcılık ekonomik olarak ta önem taşımaktaydı; Öşrasel (bal vergisi) ve Öşr-i kovan (kovan vergisi) adı altında baldan
alınan vergiler dönemin devlet gelirleri arasında sayılmaktadır.

Balın Antibakteriyal Etkileri
Balın antibiyotiğe dirençli bakterilere karşı güçlü in vitro
aktivitesi ve antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen kronik yara
infeksiyonlarında antibakteriyel ajan olarak kullanılması tekrar
gündeme gelmiştir.
 Antibakteriyal ajan olarak balın uygulaması için önemli önkoşul 
tekrarlanabilir ve hızlı bakterisidal aktivitesinin olması ve etki 
mekanizmasının bilinmesidir.

Balın antibakteriyal etkisi
 içerdiği bileşenlere ve 
 balın botanik kökenine dayanmaktadır . Örn. çiçek balları, çam 
balından daha etkin antibakteriyal etkiye sahip olabilmektedir.
 Ayrıca pH seviyesinin de katkısı olduğu düşünülmektedir.

Balın Antienflamatuar Etkileri
Farelerde yapılan enflamatuar bağırsak hastalıkları deney
modellerinde, ağız yoluyla alınan balın enflamasyonu azalttığı
bildirilmiştir. (Dig Surg 19:306-311, 2002)
Ayrıca kalın bağırsak iltihabı modellerine bal verildiğinde

Ayrıca kalın bağırsak iltihabı modellerine bal verildiğinde
prednizolon tedavisine benzeri etki gösterdiği gözlenmiştir. Balın
burada öne sürülen etki mekanizması iltihaplı bölgede serbest
radikallerin oluş

Balın antioksidatif etkisi,
 askorbik asit ve 
 diğer fenolik–enzim bileşenleri (glukoz oksidaz, katalaz, 
peroksidaz) 
 flavonoid ve karotinoidler
 Bu bileşiklerin oksidasyona karşı olan etkisi bazı kronik 
hastalıkların önlenmesinde etkin olabileceği düşünülmektedir. 
 Bunlar arasında balın özellikle KANSER, 
KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR ve DİYABETE karşı 
koruyucu olduğu bildirilmiştir. 

GÜNÜMÜZ TIBBINDA BALIN KULLANIMI
Balın
 ülser ve diğer mide hastalıkları, 
 kalp yetmezlikleri, çarpıntı, 
 kemik hastalıkları, 
 öksürük, alerji, bronşit, 
 kansızlık, 
 boğaz ağrısı, 
 sinir hastalıkları, 
 bazı cilt ve sinir sistemi hastalıkları gibi 500’e yakın 
hastalığın tedavisinde olumlu etkileri gösterilmiştir. 
 Ayrıca kabızlığı giderdiği, damarları genişlettiği, kan 
dolaşımını kolaylaştırdığı, kalbi güçlendirdiği, yağ sindirimini 
kolaylaştırdığı, yara ve yanıkları iyileştirdiği de ileri 
sürülmektedir

Kansere Karşı Bal
 balın, yüksek fenolik ve triptofan içeriğinin kolon kanseri
hücrelerinin hücre proliferasyonunu inhibe ettiği gösterilmiştir 
Gribel ve Pashinski ve ark.;
Balın antitümor ve antimetastatik etkisi,  5 farklı sıçan ve fare 
tümörlerinde gösterilmiş, 
 ayrıca 5-FU ve siklofosfamid gibi kemoterapotik ilaçların 
antitümör etkisini güçlendirdiği bildirilmiştir. Periodicum Biolog 106:397-
401, 2004.
Mesane kanser hücre soylarında (T24, RT4, 253J ve MBT-2) da
 balın  in vitro büyümeyi etkin bir şekilde baskıladığı 
gösterilmiştir. International Journal of Urology, vol. 10, pp. 213–219, 2003

Kansere Karşı Bal
 kekik balının maymun böbrek hücrelerinden izole edilen Rubella 
virusü üzerine etkili olduğu ve 
 tümörler üzerine topikal olarak uygulandığında tümörün 
büyümesini yavaşlattığı tespit edilmiştir.
J. Altern Complement Med. 2 (3): 345-348
Radyoterapi gören kanser hastalarında
 bal radyasyon mukoziti oluşumunu azaltarak destekleyici bir 
etki sağlamaktadır.
 Radyoterapi gören baş ve boyun kanseri hastalarda 
 semptomatik mukozit oranında %75 oranında bir azalma
 tedaviye uyumluluğunun kontrol gruplarından daha iyi  

Kansere Karşı Bal
 Elde edilen veriler balın bağışıklık sistemini
aktive ettiği ve bal yemenin kanser ve
kanserin yayılmasına karşı avantajlar
sağlayabileceğini önermektedir.
 Balın tümör büyümesine, hastalığın yayılma
 Balın tümör büyümesine, hastalığın yayılma
sürecine,
 MEME ve KOLON KANSERİ fare tümör 
modellerinde 
 apoptoz ve nekroz indüklemesine karşı 
etkisinin incelendiği  çalışmada
 oral veya sistemik yoldan verildiğinde 
tümör büyümesi ve 
tümör metastazı kontrolünde 
önemli rol oynadıkları bildirilmiştir

Kalp Hastalıklarına Karşı Bal
 Bal içeriğinde bulunan
 galangin, 
 kaempferol, 
 Acacetin,
 kafeik asit fenetil ester (CAPE), 
 kuersetin gibi FENOLİK içerikler olan kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde 
umut vaat etmektedir. 
 Birçok epidemiyololojik çalışmada
 Birçok epidemiyololojik çalışmada
 düzenli alınan fenolik bileşenlerin kalp hastalığı riskini azalttığı bildirilmiştir. 
 Koroner kalp hastalığında, fenolik bileşenler 
 antitrombotik, anti-iskemik, antioksidan ve vazorelaktan olarak koruyucu etkiler 
gösterirler. 
 Flavonoidlerin koroner kalp hastalığı riskini 3 ana etkileriyle azalttıkları
önerilmektedir:
 Koroner vasodilatasyonun arttırılması,
 Plateletlerin kanı pıhtılaştırma yeteneklerinin azaltılması 
 Düşük yoğunluklu lipoproteinlerin (LDL’ler) oksidasyonunun engellenmesi

Kocatepe Mahallesi Mega Center C:29 Blok No:4/A Bayrampaşa / İstanbul
Telefon: (0212) 224 26 71 - (0212) 225 19 02  | Fax:  |  baltekkovanmamulleri@hotmail.com / balteksatisihsan@gmail.com
© 2019Baltek Kovan Mamülleri /M.İhsan Tanyıldız Tüm Hakları Saklıdır.